miércoles, 30 de octubre de 2013

ZÓNULA FESTIVAL LEM 2012


Roberto Martínez (Muzak) presenta al LEM el seu projecte de fenomenologia sonora i visual, tot un tractat sobre la percepció en què l’error i la improvisació són convidats com a part consubstancial del procés. Zónula experimenta la relació entre la fotografia i el so, o el que és el mateix, les subtils i a voltes enigmàtiques interrelacions entre els graus zero de les seves respectives experiències: la llum, l’espai, el moviment i el temps. Emprant tecnologia analògica (projectors de Super 8 i de 16 mm, sintetitzadors, magnetòfons, oscil•ladors...), Zónula obre un camp d’experimentació en què el ventall de situacions visuals i sonores es generen simultàniament, ampliant fins als límits el concepte de banda sonora i fent-la indestriable i indistingible de la banda d’imatge: un veritable laboratori de síntesi en temps real i esperit taumatúrgic.
Roberto Martínez (Muzak) presents his project based on sonic and visual phenomenology, a treaty on perception where error and improvisation are welcome as an integral part of the process. Zónula experiments with the relationship between photography and sound or, what amounts to the same thing, the subtle and sometimes enigmatic relationships among the baselines of their respective experiences: light, space, movement and time. Using analogue technology (Super 8 and 16mm projectors, synthesizers, tape recorders, oscillators...), Zónula opens up a range of visual and sonic situations that are created simultaneously, pushing the concept of the soundtrack to its limits and making it inseparable and indistinguishable from the image track. It is a bona fide synthesis laboratory in real time with a thaumaturgic spirit.No hay comentarios:

Publicar un comentario